आफ्नै नामको क्षेत्रमा चम्किने रहर भएको एक साहित्यप्रेमी ।