तिमी प्रयास त गरी हेर; खुसिले तिमी लाई एकदिन पक्कै पछ्याउने छ ।